Nyhed

Generalforsamling 2018

Så har vi afholdt generalforsamling i MTKJ. Generalforsamlingen forløb som sædvanligt i god ro og orden - dirigeret af Frede Lundgaard Madsen. På generalforsamlingen var der genvalg på de fleste poster, dog lykkedes det at finde 2 nye suppleanter til bestyrelsen, samt at finde en aktivitetsleder for det næste år. Aktivitetsleder  blev Henrik Jensen  fra Them, og bestyrelsen byder Henrik velkommen og håber på et rigtig godt samarbejde. Referat fra generalforsamlingen bliver offentliggjort i december nummeret af Svinghjulet. På bestyrelsens vegne Ole Holmgaard Poulsen