Nyhed

Generalforsamling i MTKJ Lørdag den 3. november kl. 10.00 – kun for medlemmer

Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Motor- og Traktorklubben ”Jylland” Lørdag den 3. november kl. 10.00 - kun for medlemmer I Skovhuset, Hedevej 1, 8882 Faarvang Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5. Beretning fra udvalgene 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent 8. Fastsættelse af kørselsgodtgørelse 9. Valg til bestyrelse og udvalg 10. Valg af bilagskontrollant og suppleant 11. Eventuelt På valg er: Kasserer – Ivan Skov Troelsen – modtager genvalg Redaktør – Kim Skaarup Kristensen – modtager genvalg Eventuelle forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Det skal være hos formanden senest den 23/10 2016 kl. 23.59